APLICĂ

Runda de finanțare curentă: Implicat în comunitatea mea

Implicat în comunitatea mea este un proiect pilot derulat în parteneriat cu Fundația Vodafone România și include o rundă de finanțare deschisă pentru proiecte comunitare, ca prima etapă dintr-un program strategic derulat la nivel național de Fundația Vodafone România, prin care aceasta susține accesul mai bun la educație, sănătate și servicii sociale pentru categoriile defavorizate din satele și orașele mici din România.

Județe vizate: Argeș, Brăila, Buzău, Dolj, Galați, Mehedinți și Olt.

Aplicanții pot fi grupuri de inițiativă, organizații comunitare sau ONG locale mici din comunități cu până la 30.000 de locuitori, din cele șapte județe. Mai multe informații despre cine poate aplica găsiți aici.

Proiectele depuse spre finanțare trebuie să conțină o componentă puternică de implicare a comunității și să se înscrie în unul dintre cele trei domenii de finanțare: educație, sănătate și/sau servicii sociale. Mai multe informații despre direcțiile de finanțare găsiți aici.

Suma alocată pentru fiecare proiect poate fi de maxim 31.500 RON.

O cerere de finanţare depusă în cadrul rundei de finanțare „Implicat în comunitatea mea” trebuie să fie elaborată pentru un proiect propriu-zis și de sine stătător.

Va fi admisă la finanțare maxim o cerere de finanțare per aplicant și per comunitate.

Mai multe informații despre eligibilitate, condițiile de aplicare, ghidul aplicantului și documentele necesare sunt disponibile aici, sau direct la link-urile de mai jos:

 

PACT pentru COMUNITATE

Componenta 1. Proiecte de dezvoltare comunitară:

În cadrul acestei componente sprijinim proiecte care includ cel puțin una dintre următoarele caracteristici:

  • Implică membri ai comunității în rezolvarea unor probleme importante pentru comunitate;
  • Includ consultare și planificare participativă în comunitate;
  • Includ procese de advocacy și relaționare cu instituțiile și factorii de decizie în vederea rezolvării unor probleme ale comunității;
  • Includ parteneriate, vizite de studiu și schimburi de experiență între organizații și comunități în vederea creșterii capacității de a rezolva probleme ale comunității;
  • Procese de dezvoltare organizațională.

Componenta 2. Inițiative de economie socială:

În cadrul acestei componente sprijinim proiecte de economie socială în faza de start-up ce se înscriu în categoria inițiativelor de antreprenoriat social sau antreprenoriat cultural cu impact social, care:

  • urmăresc să producă impact social, aducând soluții inovatoare, eficiente, viabile economic pentru rezolvarea unor probleme locale;
  • au ca scop producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia, vizând interesul general al comunității și creșterea gradului de ocupare a persoanelor din grupuri vulnerabile;
  • generează profit pe care îl utilizează exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor sociale și pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a activității economice, reinvestind în asigurarea sustenabilității modelului de afacere.

Componenta 3. Dezvoltare de noi organizații comunitare în sudul României – Învățare, Participare, Încredere:

În cadrul acestei componente finanțăm procese de dezvoltare comunitară care au ca scop înființarea și creșterea capacității de acțiune civică a noi grupuri de inițiativă în comunitățile locale din sudul României.


#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...