Cine poate aplica

Runda de finanțare curentă: Implicat în comunitatea mea

Solicitanții trebuie să aibă sediul social – inclusiv punctul de lucru (în cazul entităților cu personalitate juridică) / ca membrii lor să locuiască și/sau muncească (în cazul grupurilor informale) și trebuie să acționeze la nivel local, în comunități rurale sau urbane cu până la 30.000 de locuitori, în unul din următoarele 7 județe:

 • Mehedinți, Dolj, Olt (regiunea Sud-Vest Oltenia)
 • Argeș (regiunea Sud-Muntenia)
 • Buzău, Brăila, Galați (regiunea Sud-Est).

 

Solicitanții pot fi:

 • Organizații neguvernamentale – organizații mici ale societății civile, constituite conform OG nr. 26/2000, a căror arie de acțiune, conform statutului și/sau portofoliului acumulat până la momentul aplicației, este una locală (pe raza localității în care sunt situate și a comunităților învecinate) și care dețin resurse puține (maxim 5 angajați; bugetul anului precedent, conform bilanțului, nu a depășit 35.000 EUR).
 • Grupuri de inițiativă – grupuri de cetățeni, constituite informal la nivel de comunitate locală (geografică), formate din cel puțin 3 membri neînrudiți care locuiesc și/sau muncesc în respectiva localitate și acționează ca grup de voluntari.
 • Organizații comunitare (fie ele grupuri comunitare de inițiativă informale / fără personalitate juridică sau organizații non-profit locale înființate conform OG nr. 26/2000) dezvoltate în cadrul unor programe anterioare derulate de Fundația PACT.

Unde tematica și specificul proiectului o cere, solicitantul (fie acesta organizație sau grup de inițiativă) trebuie să facă dovada că proiectul va beneficia de expertiza necesară în domeniu (fie că cel puțin 1 membru al organizației sau grupului deține această expertiză sau că aplicantul încheie parteneriat/e sau contract(e) de colaborare relevant/e cu o entitate/entități care are/au expertiză în aria de finanțare vizată – experți independenți, ONG, autorități sau instituții publice locale, agenți economici etc.).

PACT pentru COMUNITATE

COMPONENTA 1 – PROIECTE DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

1. Solicitanții au sediul și acționează, la nivel local, în unul din următoarele județe:

 • Sud-Vest: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt.
 • Sud: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman;
 • Sud-Est: Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea;

2. Solicitanții pot fi:

a.     Organizaţii comunitare dezvoltate prin programele Fundației PACT – fie ele grupuri de iniţiativă din comunitate fără personalitate juridică sau organizaţii non-profit locale (înfiinţate conform OG nr. 26/2000).

b.     Alte ONG locale mici din județele eligibile. Prin ONG mici, locale înțelegem organizații ale societății civile constituite conform OG nr. 26/2000, care acționează pe raza localității în care sunt situate și a comunităților învecinate) și care dețin resurse puține (maxim 3 angajați; bugetul anului precedent, conform bilanțului, să nu depășească 15.000 EUR).

 

COMPONENTA 2 – INIȚIATIVE DE ECONOMIE SOCIALĂ

1. Solicitanții au sediul și acționează, la nivel local, în unul din următoarele județe:

 • Sud-Vest: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt.
 • Sud: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman;
 • Sud-Est: Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea;

2. Solicitanții pot fi:

a.     Organizaţii comunitare dezvoltate prin programele Fundației PACT – fie ele grupuri de iniţiativă din comunitate fără personalitate juridică sau organizaţii non-profit locale (înfiinţate conform OG nr. 26/2000).

b.     Alte ONG locale mici din județele eligibile – organizații ale societății civile constituite conform OG nr. 26/2000, a căror arie de acțiune, conform statutului, este una locală (pe raza localității în care sunt situate și a comunităților învecinate) și care dețin resurse puține (maxim 3 angajați; bugetul anului precedent, conform bilanțului, să nu depășească 15.000 EUR).

c.     Grupuri de inițiativă informale – constituite la nivel de comunitate locală (geografică), care nu au mai participat până în prezent la programele Fundației PACT.

COMPONENTA 3 – ÎNVĂȚARE, PARTICIPARE, ÎNCREDERE

1. Solicitanții pot fi grupuri de cetățeni formate din minim 3 membri ai unei localități rurale sau urbane mici-medii (cu mai puțin de 30.000 de locuitori), din unul din următoarele județe:

 • Sud-Vest: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt.
 • Sud: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman;
 • Sud-Est: Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea;

2. Solicitanții trebuie:

 • Să aibă domiciliul de rezidență în localitatea în care doresc să dezvolte acțiuni civice și proiecte comunitare
 • Să nu fi participat în trecut la alte programe similare derulate de Fundația PACT în comunitatea de rezidență
 • Să nu fie membri într-o organizație comunitară (cu personalitate juridică sau fără) sau alt ONG din localitatea de rezidență.

#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...