Direcții de finanțare

Runda de finanțare curentă: Implicat în comunitatea mea

Această rundă de finanțare vizează proiecte pe teme de dezvoltare comunitară, inițiate și realizate de grupuri de inițiativă formate din membri ai comunității, organizații comunitare sau ONG locale mici, cu implicarea directă a comunității locale și angrenarea de actori relevanți ca parteneri locali sau regionali.

Domeniile de finanțare sunt:

 • Educație, sănătate, servicii sociale pentru (dar fără a se limita numai la) copii, tineri și bătrâni defavorizați social, economic sau fizic.
 • Folosirea tehnologiei mobile cu scopul de a mobiliza schimbarea socială și a îmbunătăți viața oamenilor.

Vor avea prioritate proiectele care au una sau mai multe dintre caracteristicile de mai jos:

 • Valorifică procese anterioare de consultare a beneficiarilor proiectului sau a comunității mai largi, care au contribuit la identificarea problemei și a posibilelor soluții propuse;
 • Oferă soluții la o problemă importantă pentru comunitatea extinsă sau pentru anumite grupuri vulnerabile din comunitate (grupuri marginalizate sau defavorizate), care nu au posibilitatea prin alte mijloace să rezolve problema;
 • Includ activități prin care diferite grupuri din comunitate (în special cele direct afectate) sunt stimulate să participe la explicarea problemei și la aplicarea soluției:
 • Demonstrează potențial de sustenabilitate și își propun (și) obiective legate de rezultate cât mai palpabile, care se vor putea menține (realist) și după încetarea finanțării;
 • Pun membrii comunității în relație cu instituțiile publice, pentru a colabora sau a  influența decidenții, în vederea rezolvării unor probleme ale comunității;
 • Mijlocesc parteneriate relevante și/sau relații de colaborare cu alți actori (pentru proiect și pentru comunitate în general) și implică parteneri din comunități diferite (proiecte inter-comunitare bine închegate, care cuprind activități de cooperare și dezvoltare între două sau mai multe comunități locale din județele vizate), partenerii având în proiect activități comune care produc rezultate relevante pentru toate comunitățile implicate (exemplu: proiect de dezvoltare turistică a unei micro-regiuni);
 • Încurajează utilizarea integrată a tehnologiei și îmbină tehnologia în mod firesc, relevant și util cu celelalte obiective și activități propuse, atâta timp cât acestea se încadrează în una sau mai multe din ariile tematice prioritare ale acestui apel de proiecte: educație, sănătate și/sau servicii sociale.
 • Includ activități de voluntariat și de implicare activă a membrilor comunității în care intervin.

Mai multe informații se găsesc în Ghidul Aplicantului, la secțiunea Documente pentru aplicare, sau aici.

 

COMPONENTA 1 – PROIECTE DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Vor avea prioritate proiectele care au una sau mai multe dintre caracteristicile de mai jos:

 • Implică membri ai comunității în rezolvarea unor probleme importante pentru comunitate;
 • Valorifică procese anterioare de consultare a comunității sau beneficiarilor proiectului, care au contribuit la identificarea problemei și a posibilelor soluții;
 • Includ activitati prin care diferite grupuri din comunitate sunt stimulate sa participe la explicarea problemei și la aplicarea soluției;
 • Pun membrii comunității în relație cu instituțiile publice, pentru a colabora sau a  influența decidenții, în vederea rezolvării unor probleme ale comunității;
 • Oferă soluții la o problemă importantă pentru comunitate sau anumite grupuri din comunitate, mai ales grupuri marginalizate, care nu au posibilitatea prin alte mijloace să rezolve problema;
 • Implică în gândirea și realizarea lor reprezentanți ai grupurilor marginalizate, pentru a dezvolta capacitatea lor de a se implica în obținerea schimbării.
 • Parteneriate relevante (pentru proiect și pentru comunitate în general) și care implice parteneri din comunități diferite, partenerii având în proiect activități comune care produc rezultate relevante pentru toate comunitățile implicate (exemplu: proiect de dezvoltare turistică a unei microregiuni);
 • Vizite de studiu sau schimburi de experiență între comunități locale, în vederea creșterii capacității de a rezolva probleme ale comunității.

COMPONENTA 2 – INIȚIATIVE DE ECONOMIE SOCIALĂ

Vor fi susținute inițiative de economie socială care respectă următoarele caracteristici generale:

 • Promovează interesele comune ale inițiatorilor/membrilor asociați şi un interes public general, având la bază o viziune comună și un scop social clar identificat, în strânsă legătură cu misiunea, respectiv profilul social și profesional al candidatului la finanțare;
 • Urmăresc să producă impact social, aducând soluții inovatoare, eficiente, viabile economic pentru rezolvarea unor probleme locale;
 • Acordă o mare importanță comunității, iar generarea de profit este un obiectiv doar în scopul îndeplinirii obiectivelor sociale și al asigurării viabilității pe termen lung a activității economice;
 • Profitul realizat este utilizat exclusiv pentru realizarea scopurilor sociale – care sunt bine definite și explicit concepute – și pentru reinvestirea în asigurarea sustenabilității afacerii;
 • Asigură un control democratic al inițiatorilor/membrilor asociați asupra activităţilor derulate;
 • Asigură satisfacerea unor nevoi identificate în mod participativ la nivelul comunității, valorifică resurse locale sau contribuie la crearea de resurse durabile în comunitate;
 • Sunt independente faţă de autorităţile publice și au la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate socială;

COMPONENTA 3 – ÎNVĂȚARE, PARTICIPARE, ÎNCREDERE

Vor fi finanțate procese de dezvoltare comunitară care corespund următoarelor 2 obiective:

 • Constituirea de noi grupuri de inițiativă în comunități locale din mediul rural si urban mic-mediu din sudul României și
 • dezvoltarea capacității de acțiune civică a acestora și a membrilor comunității în care ele activează.

Procesul de dezvoltare comunitară finanțat prin această componentă presupune ca grupurile de cetățeni care sunt selectate să parcurgă, sprijinite de un facilitator comunitar – membru al echipei de teren a Fundației PACT, următoarele etape:

a.     Constituirea și creșterea grupului de inițiativă comunitară.

b.     Identificarea si analiza nevoilor si resurselor comunității.

c.     Scrierea unei cereri de finanțare pentru punerea în practică a soluției pentru problema identificată de comunitate ca prioritară.

d.    Implementarea proiectului comunitar, cu o mică finanțare de maxim 5.000 lei.


#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...