Abordarea noastrăProgramul de finanțare PACT pentru COMUNITATE promovează iniţiativa membrilor comunităţilor rurale şi urbane mici prin finanţarea de proiecte care au la bază procese de dezvoltare comunitară.

Din experiența echipei PACT de 10 ani de dezvoltare comunitară în aceste comunități,  știm ca acestea au un potenţial extraordinar care trebuie conştientizat, pus în valoare şi exploatat durabil, atât pentru a reînvia fiinţa identitară a românilor, cât şi pentru a creşte calitatea vieţii acestora. Dezvoltarea comunitară urmăreşte exact acest lucru; este un proces formativ care are ca scop creşterea calităţii vieţii pentru toţi membrii unei comunităţi şi presupune crearea şi creşterea capacităţii acestora de a fi proactivi. Altfel spus, procesele de dezvoltare comunitară urmăresc să crească capacitatea oamenilor de a rezolva problemele cu care se confruntă la nivel local prin acţiune comună, utilizând eficient şi responsabil resursele locale.

Valorile pe care se bazează dezvoltarea comunitară şi, în acelaşi timp, le promovează în rândul membrilor şi actorilor dintr-o comunitate rurală sau urbană mică sunt de la participare civică, spirit de iniţiativă, voluntariat, abordare participativă, echitate şi coeziune socială, oportunităţi egale, abordarea dezvoltării de jos în sus, responsabilitatea socială a tuturor membrilor comunităţii, potenţialul latent al comunităţii (cunoaşterea existentă la nivel local) până la încrederea că membrii comunităţii sunt cei mai potriviţi să găsescă cele mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă.

Metodologia PACT de dezvoltarea comunitară se bazează pe învăţarea experienţială. Practic, membrii grupurilor de inițiativă din comunități participă la un proces complex de învățare care alternează stagiile de instruire și consultanță cu exersarea cunoștințelor și abilităților dobândite prin implementarea de proiecte în comunitate. Aceasta duce la dezvoltarea capacităţii actorilor din mediul rural şi asigură, în plus, sustenabilitatea proceselor din comunitate, având următoarele avantaje:

  •  Creează obişnuinţa actorilor din comunitate de a aborda dezvoltarea comunităţii într-o manieră integrată şi participativă, care generează responsabilitate pe termen lung şi o bună gestiune a resurselor locale;
  • Promovează cetăţenia activă şi favorizează creşterea calităţii democraţiei locale prin dialogul de la egal la egal al cetăţenilor cu reprezentanţii autorităţilor locale, prin parteneriatele dintre actorii locali şi autorităţi – astfel crescând gradul de legitimitate al autorităţii locale;
  • Favorizează implicarea persoanelor direct afectate în analiza nevoilor, în propunerea de soluţii, în luarea deciziilor şi în implementarea soluţiilor alese, aducând astfel pe agenda publică adevăratele priorităţi ale comunităţii;
  • Conduce la formarea unor structuri formale sau informale durabile (grupuri de iniţiativă, organizaţii comunitare înființate conform legii asociațiilor și fundațiilor) care pot acţiona pe termen lung, cu resurse relativ puţine şi care, în plus, au competenţe pentru atragerea de noi resurse în comunitate;
  • Promovează şi apără drepturile grupurilor dezavantajate, promovează incluziunea socială activă;
  • Contribuie la cunoaşterea şi promovarea conceptelor şi instrumentelor de dezvoltare durabilă şi de responsabilitate socială;
  • Contribuie la identificarea, cunoașterea şi valorificarea resurselor locale şi la utilizarea patrimoniului local, istoric, cultural, natural, etnic etc., ca instrument de dezvoltare durabilă a comunității.
  • Pregăteşte şi consolidează capactitatea actorilor local şi a membrilor comunităţii de a-şi construi noi strategii şi noi abordări în rezolvarea problemelor cu care se confruntă în funcţie de dinamica comunităţii, de experienţele anterioare, de noi resurse.

De-a lungul celor 10 ani de activitate, echipa Fundației PACT a implementat această abordare în 107 comunități.

#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...