Moara de Hârtie

Inițiator: Asociația Moara de Hârtie;

Loc: Comuna Comana, Județul Giurgiu;

Perioada de implementare: octombrie 2013 – martie 2014;

Linia de finanțare: Afaceri sociale;

Finanțare primită: 10.000 de lei.

Asociaţia Moara de Hârtie a fost înfiinţată în comuna Comana, în ianuarie 2012, din dorinţa de a reînvia, susţine şi promova tradiţii, meşteşuguri şi îndeletniciri, dispărute sau pe cale de dispariţie, precum manufacturarea hârtiei, legătoria de carte şi tiparul manual.

Cele mai multe activităţi ale asociaţiei Moara de Hârtie desfăşurate până în prezent au vizat implicarea tinerilor din Comana şi alte localităţi apropiate în diferite proiecte pe care le-a derulat în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor din comunitate. Un astfel de exemplu este proiectul Tinerii redescoperă cultura europeană a tiparului pe durata căruia elevii de la Liceul Tehnologic din Comana au beneficiat gratuit de ateliere de tipar manual, unde au învăţat despre istoria tiparului şi au avut ocazia să tipărească la o presă similară cu cea a lui Gutenberg.

În prezent, asociaţia vrea să ducă Moara de Hârtie mai departe şi să dezvolte o afacere de reciclare creativă a hârtiei prin realizarea de brichete din hârtie şi resturi vegetale ca alternativă la combustibili solizi mai puţin prietenoşi cu mediul care se folosesc în zonele rurale de la noi (lemn, cărbuni, brichete din rumeguş şi paie). Pe lângă abordarea economică şi ecologică a acestei iniţiative, regăsim şi o puternică componentă socială în acest proiect.

Parcul Natural Comana şi zona înconjurătoare sunt situate în judeţul Giurgiu, unul dintre cele mai sărace judeţe ale României (fiind, potrivit studiului Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial până în 2014 realizat de Comisia Naţională de Prognoză, judeţul care are cea mai redusă contribuţie la Produsul Intern Brut). Principalele activităţi economice ale zonei sunt agricultura şi serviciile (mici magazine săteşti). Turismul începe să prindă avânt, însă investiţiile în infrastructura de suport sunt limitate. În ciuda faptului că se află într-un Parc Natural, zonă protejată, locuitorii nu au preocupări în ceea ce priveşte conservarea resurselor şi reciclarea. Iar după anul 2005, de când calea ferată Bucureşti-Giurgiu a devenit impracticabilă din cauza prăbuşirii podului de peste râul Argeş, au crescut costurile navetei către capitală. Tinerii care au terminat studiile obligatorii au şanse foarte reduse de angajare, locurile de muncă din comună fiind limitate, iar costurile de transport către alte localităţi învecinate fiind ridicate. Proiectul se adresează tinerilor cu vârste până în 35 de ani, şomeri de lungă durată.

Impactul social al proiectului se va reflecta în creşterea ratei de ocupare a persoanelor tinere în cadrul întreprinderii sociale. Iniţial, tinerii vor activa ca voluntari, urmând ca la finalul proiectului să fie angajaţi. În plus, 25% din produsele realizate în cadrul proiectului vor fi oferite gratuit unor persoane fără venituri, din Comana. Astfel, aceştia vor putea să folosească brichetele de hârtie pentru încălzire. Prin acest proiect, Moara de Hârtie, va deveni un actor major în comunitate, transformând într-un mod creativ peisajul socio-economic din Comana şi generând un impact pozitiv în vieţile celor implicaţi şi nu numai.


#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...