Apel pentru județele Brăila și Olt

Later edit:

Proiectul depus de Asociația Ba Da din Caracal, județul Olt, a fost selectat pentru  finanțare. Din județul Brăila, au fost depuse trei proiecte. Toți cei trei aplicanți din Brăila vor primi recomandări pentru îmbunătățirea cererii și până pe 6 august vor trimite cererea îmbunătățită. Pe 8 septembrie vom anunța rezultatele finale.

…………………

  • Un nou apel de proiecte dedicat grupurilor de inițiativă, organizațiilor comunitare și ONG-urilor locale mici, care derulează proiecte în domeniul educației, sănătății și/sau serviciilor sociale în mediul rural, pe raza județelor Brăila și Olt.
  • Vor fi finațate încă 2 proiecte, câte unul pentru fiecare județ.

Implicat în comunitatea mea este un proiect pilot derulat în parteneriat de Fundația Vodafone România și Fundația PACT și constituie o rundă de finanțare deschisă pentru proiecte comunitare, în cadrul Programului strategic de Investiție în Mediul Rural inițiat de Fundația Vodafone România.

Prin această rundă de finanțare, cei doi parteneri vizează să răspundă nevoilor locale în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale, sprijinind oamenii care trăiesc și/sau muncesc în comunitățile locale să-și îmbunătățească propriile condiții de viață și mai ales să acționeze pentru categoriile defavorizate din localitatea lor.

Ce tip de proiecte sunt finanțate ?

  • Acest apel dedicat are drept țintă proiecte pe teme de dezvoltare comunitară, inițiate și realizate de grupuri de inițiativă formate din membri ai comunității, organizații comunitare sau ONG-uri locale mici, cu implicarea directă a comunității locale și angrenarea altor actori relevanți ca parteneri la nivel local sau regional din județele Brăila și Olt.
  • Proiectele depuse trebuie să conţină o componentă puternică de implicare a comunităţii şi să se înscrie într-unul dintre cele trei domenii de finanţare: educaţie, sănătate şi servicii sociale, pentru categorii defavorizate din satele și orașele mici din județele Brăila și Olt. Suma maximă oferită spre finanţare este de 7000 de euro.
  • Solicitanţii pot primi la cerere suport în vederea completării cererii de finanțare prin telefon si e-mail.

Cine poate aplica? 

Acest apel de proiecte din cadrul rundei de finanțare Implicat în comunitatea mea  este dedicat grupurilor de inițiativă, organizațiilor comunitare și ONG-urilor locale mici care derulează proiecte în domeniul educației, sănătății și/sau serviciilor sociale pe raza județelor Brăila şi Olt.

Solicitanții trebuie să aibă sediul social – inclusiv punctul de lucru (în cazul entităților cu personalitate juridică) / ca membrii lor să locuiască și/sau muncească (în cazul grupurilor informale) și trebuie să acționeze la nivel local, în comunități rurale sau urbane cu până la 30.000 de locuitori, din județele Brăila și Olt.

Cum pot aplica?

Cererea de finanțare și bugetul detaliat se completeaza conform formularului standard (Anexa 2 si Anexa 3) și se transmit exclusiv electronic la adresa pactpentrucomunitate@fundatiapact.ro. Termenul limită pentru trimiterea cererii de finanțare și a bugetului detaliat este duminică, 23 august 2015, orele 23:59. Rezultatele evaluarii cererilor de finanțare vor fi anunțate în data de 28 august 2015.

Documente pentru a aplica:

Documente de sprijin:

Potențialii solicitanți care doresc să adreseze întrebări cu privire la acest apel de proiecte le pot transmite pe email la adresa pactpentrucomunitate@fundatiapact.ro sau se pot adresa telefonic la 031.690.09.61/62 și 0735.557.836, sau prin fax la 021.410.10.58, persoana de contact: Maria Ionescu.


#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...