Viziunea programuluiNe propunem să contribuim la producerea unor schimbări pozitive și de lungă durată în comunităţile în care lucrăm; ne dorim să contribuim la crearea de comunități puternice și solidare, construind capacitatea membrilor acestora de a lua inițiativa și a se asocia pentru a îmbunătăți condițiile de trai și calitatea vieții atât pentru ei, cât și pentru ceilalți membri ai comunității lor, valorificând responsabil resursele comunității.

OBIECTIVELE ȘI PRIORITĂȚILE GENERALE ALE PROGRAMULUI

Programul de finanțare „PACT pentru COMUNITATE” este un instrument menit să stimuleze participarea cetățenilor care trăiesc în localități mici-medii (până în 30.000 de locuitori) din mediul rural și urban din sudul României, pentru ca aceștia să se asocieze și să lucreze împreună în cadrul unor structuri organizate la nivel comunitar și județean, în beneficiul comunităților de origine și al celor învecinate sau al (micro)regiunii.

Direcții de acțiune ale Programului de finanțare „PACT pentru COMUNITATE”

  • Stimularea spiritului comunitar asociativ, a atitudinii proactive și a implicării civice și mobilizarea comunităților locale din sudul țării
  • Facilitarea și sprijinirea dialogului între cetățeni, organizații comunitare și diverși actori sociali, politici și economici, prin implicare concretă în acțiuni comunitare

Priorități permanente ale Programului de finanțare „PACT pentru COMUNITATE”

  • Conştientizarea comunității cu privire la drepturile și nevoile persoanelor din categorii defavorizate și implicarea membrilor comunității în acțiuni colective concrete de soluționare a problemelor cu care se aceste categorii se confruntă
  • Promovarea universalității drepturilor omului, prin conștientizarea asupra acestora și acțiunea concretă în vederea respectării drepturilor pozitive (la educaţie, sănătate, muncă) pentru categoriile din comunitate care au un acces redus la acestea
  • Promovarea voluntariatului, inclusiv a modalităţilor de valorizare a voluntarilor implicaţi în acțiuni de interes comunitar/în beneficiul comunității
  • Identificarea şi valorificarea durabilă a resurselor comunităţii
  • Promovarea responsabilității sociale în rândul actorilor din comunitate
  • Atenţie specială acordată protejării mediului înconjurător în derularea activităţilor prevăzute

Prioritate tematică anuală identificată la nivel European

  • Anul european al cetățenilor: încurajarea participării cetățenilor la procese democratice.
#Romaniaseschimba în Vrănești, Argeș

#Romaniaseschimba în Vrănești,...

Mai mulți oameni cu inițiativă din satul argeșean Vrănești s-au mobilizat pentru a face ceva pentru comunitatea lor, prinsă între dorința de a păstra tradițiile vechi și nevoia de a merge spre modernitate. Au format grupul de inițiativă Fiii Satului Vrănești în cadrul programului Participare și...

Rezultate selecție “Implicat în comunitatea mea”

Rezultate selecție “Impl...

Rezultatele selecției cererilor de finanțare Runda de finanțare “Implicat în comunitatea mea”   A. LISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANȚARE:   Aplicant Judet Asociatia Corbeni Plai Argesean Arges Asociatia Comunitara Eselnita “Cazanele Dunarii” Mehedinti Asociatia Fiii...

#Romaniaseschimba în Valea Argovei

#Romaniaseschimba în Valea Arg...

Pentru Lucia Constantin, viața la 27 de ani părea că urmează un fir prestabilit- absolvise facultatea în București și lucra de trei ani la o firma de consultanță în fonduri europene.  Un proiect derulat în Lehliu Gară a adus-o însă mai aproape de localitatea natală și i-a amintit că cel mai bine se...